Święto energetyka zostało ustanowione w 1954 roku i przez kilkanaście lat, aż do roku 1972, było obchodzone 1 września. Od 1973 zmieniła się data na pierwszą niedzielę września i działo się tak aż do 1990 roku. W 1991 roku św. Maksymilian Maria Kolbe, który zginął męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941 roku, został ogłoszony patronem energetyków. Na pamiątkę tego wydarzenia Dzień Energetyka jest obchodzony 14 sierpnia każdego roku. [1]

Aby uczcić pamięć św. Maksymiliana, chcemy wspomnieć o nim kilka słów. Nie będą to jednak słowa o jego historii, jego życiu, ale o jego technicznych zainteresowaniach. Dlaczego św. Maksymilian został patronem energetyków? Jak się okazuje, interesował się on matematyką i fizyką. Mając zaledwie 21 lat, w 1915 roku, złożył w urzędzie patentowym szkic „Eteroplanu” – aparatu umożliwiającego podróż w kosmos. Projekt ten dotyczył pojazdu, który miał docierać do odległych planet. Pomysł ten był bardzo innowacyjny. Jego założeniem było odejście od ówczesnego sposobu poruszania się przy pomocy koła lub śmigła. Zamiast tego czynnikiem napędzającym pojazd miał być odrzut. Co ciekawe, planowano również umożliwienie podróżowania nim ludziom, z tym że dopiero wtedy, gdy zostanie rozwiązany problem pokonania siły ciążenia i zapewniona będzie pełna klimatyzacja wewnątrz pojazdu. Św. Maksymilian wysłał nawet dokładny opis swojego projektu, wraz ze swoimi obliczeniami i rysunkami, do czasopisma „Scienza per Tutti”. Dzisiejsi rzeczoznawcy potwierdzają, że projekt był na ówczesne czasy bardzo nowoczesny. Sama zasada działania tego pojazdu oraz metody radzenia sobie z trudnościami związanymi z jego poruszaniem się w kosmosie były już wtedy przewidziane oraz podobne tym, jakie obowiązują obecnie. A przecież pomysł powstał prawie 100 lat temu!

W latach 1931–1935 św. Maksymilian prowadził działalność misyjną w Japonii. W tym czasie poznał radiowe nadajniki małej mocy, które były zainstalowane w wielu punktach Kraju Kwitnącej Wiśni. Bardzo zainteresowała go ta technologia i gdy tylko wrócił do Polski chciał uruchomić tego typu stację radiową w Niepokalanowie. W przedwojennej Polsce przepisy nie pozwalały na to. Zapisał się jednak do Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK), zostając krótkofalowcem o znaku SP3RN. Udało się wreszcie założyć stację – nadawała na przełomie lat 1937/1938. Warto dodać, że jej zasięg pokrywał większą część obszaru naszego kraju. Była to druga na świecie po Radiu Watykańskim rozgłośnia katolicka.

MaksymilianMożna powiedzieć, że klasztor w Niepokalanowie był wielkim przedsięwzięciem. Oprócz radiostacji działały tam również inne obiekty takie jak elektrownia, drukarnia, mleczarnia, rozmaite warsztaty naprawcze, a nawet własna straż pożarna. Była tam również piekarnia, która do dziś wypieka chleb dla pielgrzymów. W planach ojca Kolbego było również wybudowanie lotniska. Do jego zainteresowań zaliczały się także badania nad przekazem obrazu za pomocą fal radiowych, czyli zaczątki dzisiejszej telewizji. Organizacja, którą prowadził, była bardzo niewygodna dla okupanta i została wstrzymana, a sam św. Maksymilian został aresztowany. [2, 3, 4]

28 maja 1941 roku św. Maksymilian został umieszczony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, gdzie otrzymał numer 16670. W obozie zginął męczeńską śmiercią, dobrowolnie wybierając śmierć głodową w zamian za innego współwięźnia, Franciszka Gajowniczka. [5]

Czas na życzenia. Z okazji Dnia Energetyka składamy energetyczne życzenia zarówno dla wszystkich polskich energetyków, jak również dla tych, którzy nie zajmują się tym zawodowo, ale energetyka jest dla nich pasją. Tak, mowa tu o Was nasi czytelnicy 

[1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Energetyka

[2] http://energetykon.pl/14-sierpnia-dzien-energetyka-2,25167.html

[3] http://www.kolbe.pl/swiecki.php

[4] http://malygosc.pl/doc/962878.Swiety-z-rozmachem

[5] http://www.gigawat.net.pl/archiwum/article/articleview/43/1/12/index.html

Pokaż więcej w  Aktualności
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

XIX Forum Termomodernizacja 2019 – Odnawialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego budownictwa

Z A P R O S Z E N I E Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych   Zaprasza do udziału w X…