BanerSzkolenie OZE Wrocław 14.04.2015

Przypominamy, że już 14 kwietnia 2016, podczas Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej „InEnerg”, na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, przy Alei Śląskiej 1 w strefie VIP, odbędzie się konferencja pt.”Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy OZE”.


Czy Polska utrzyma tempo rozwoju OZE?

Pierwszy projekt Ustawy OZE pojawił się w grudniu 2011 roku. Po pięciu latach prac nad nowymi regulacjami, Ustawa nadal nie przyjęła ostatecznego kształtu. Przełomowy miał być styczeń 2016 r., w którym to miała wejść zasadnicza część Ustawy przygotowanej przez ówczesny Rząd. Obecnie nie jest przesądzone czy system aukcyjny oraz taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji ruszą w lipcu 2016 roku. Z zapowiedzi Ministerstwa Energii wynika, że czekamy na całkowicie znowelizowany dokument, w którym znajdziemy nowy mechanizm wsparcia zielonej energii oraz likwidację dopłat bezpośrednich dla prosumentów.

Od jakiegoś czasu obserwujemy również chęć przebudowy polskiego miksu energetycznego, o czym świadczy projekt Ustawy „odległościowej”. 10-krotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, to nowy pomysł na minimalną odległość instalacji od zabudowań mieszkalnych, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów “Natura 2000”. Dodatkowo w projekcie poselskim wprowadzono zapis, że “całość” elektrowni wiatrowej to obiekt budowlany, co będzie skutkować większymi podatkami nałożonymi na inwestorów. Projekt wprowadza również obowiązek uzyskania decyzji o możliwości eksploatacji elektrowni wiatrowej, które wydawał będzie Urząd Dozoru Technicznego.

Niezależnie od formy dokumentu, faktem jest, że powinniśmy wdrożyć nowe regulacje jak najszybciej. Do 2020 roku musimy spełnić obowiązek uzyskania 15% energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku, kiedy nie osiągniemy tego pułapu, będziemy zmuszeni niedobór zielonej energii zakupić na drodze zagranicznego transferu energetycznego.

Ze względu na wiele problematycznych kwestii postanowiliśmy zorganizować konferencję: „Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy OZE”, która odbędzie się 14 kwietnia na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, podczas trwania Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych oraz Efektywności Energetycznej „InEnerg 2016”.

Na wydarzeniu poruszmy m.in. następujące kwestie:

 • system aukcyjny dla OZE,
 • pomoc publiczna dla OZE,
 • nowelizacja Ustawy OZE (stan prawny na kwiecień 2016),
 • porównanie systemu zielonych certyfikatów z systemem aukcyjnym,
 • finansowanie inwestycji proekologicznych,
 • wsparcie dla mikroinstalacji,
 • ustawa OZE z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz przemysłowych w instalacje PV,
 • spółdzielnie energetyczne,
 • inwestycje w energetykę wiatrową w świetle Ustawy OZE oraz Ustawy odległościowej,
 • wpływ Ustawy OZE na zwiększenie zatrudnienia w sektorze,
 • pozaekonomiczne determinanty rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce,
 • magazynowanie energii a efektywności energetyczna OZE,
 • obrót świadectwami pochodzenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką OZE.

Czytelnicy powołujący się na portal Energia i My otrzymują 10% zniżki na uczestnictwo w konferencji.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:
http://oze.city-brand.pl/wroclaw-14-04-2016/

W razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem.

City-Brand.pl Energia Odnawialna
tel.: 530-049-882
tel.: 732-660-310
biuro@city-brand.pl
www.oze.city-brand.pl

Pokaż więcej w  Aktualności
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

XIX Forum Termomodernizacja 2019 – Odnawialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego budownictwa

Z A P R O S Z E N I E Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych   Zaprasza do udziału w X…