Dnia 25 lutego br. odbyło się w Sejmie RP spotkanie Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej, gdzie omawiano temat prosumentów. Podczas wydarzenia udało nam się przeprowadzić kilka wywiadów, które pojawią się w najbliższym czasie na łamach naszego portalu. Co sprawia, że OZE nie rozwija się tak jak w Niemczech? Czy będzie organizowana jakaś akcja edukacyjna w celu promocji bycia porsumentem? Z pytaniami tymi przyszło się zmierzyć Grzegorzowi Wiśniewskiemu, prezesowi Instytutu Energetyki Odnawialnej.


Grzegorz Wiśniewski- energetyk z zawodu i powołania. Zwolennik i propagator odnawialnych źródeł energii. Popularyzator rozwoju energetyki prosumenckiej i regionalnej oraz nowych technologii źródeł alternatywnych. Od 1987 roku związany zawodowo z energetyką odnawialną. W swojej długoletniej karierze działał między innymi w Społecznym Instytucie Ekologiczny, Europejskim Centrum Energii Odnawialnej, którego jest współtwórcą, oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, w którym pełni funkcję przewodniczącego Rady. Od 2001 roku założyciel i prezes Instytut Energetyki Odnawialnej, będącym jednym z pierwszych prywatnych instytutów badawczych z działalnością konsultingową w Polsce. Grzegorz Wiśniewski pełnił również wiele funkcji w organach doradczych. Współautor krajowej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej z 2000 roku, pierwszego projektu ustawy o OZE z 2003 roku i tzw. „poprawki prosumenckiej” do ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku. Współtworzył również liczne ekspertyzy i dokumenty prawny dla rządu związanych z energią odnawialną w Polsce. Od 15.10.2015 roku członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP.

wywiadu udzielał: Grzegorz Wiśniewski
wywiad przeprowadzała: Agata Bonczkowska
film i montaż: Piotr Przybylski
muzyka: Lino Rise – Channel Intro San Marino
pomoc organizacyjna: Janusz Witczyk – Sunny Horizon

Pokaż więcej w  Wywiady
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

Przekrojowo o energetyce

Wywiad z Mateuszem Głogowskim, absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa P…