Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych poszukuje mówców do debaty oksfordzkiej w temacie „Energia odnawialna: zysk czy moda?”. Debata ma za zadanie poruszenia tematów związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w bardziej lokalnym odniesieniu (np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne czy przydomowa elektrownia wiatrowa) i odpowiedzi na tytułowe pytanie, czy ten trend wynika z zysku czy mody. Mówcy zostaną wyłonieni z pośród wszystkich, którzy się zgłoszą, na podstawie bezpośrednich rozmów. Termin składania kandydatur to 12 kwietnia. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

rect3829

Pokaż więcej w  Aktualności
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

XIX Forum Termomodernizacja 2019 – Odnawialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego budownictwa

Z A P R O S Z E N I E Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych   Zaprasza do udziału w X…