MinisterLitwa

Studenckie Koło Naukowe Energetyki przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na spotkanie z litewskim Ministrem Energetyki, Rokasem Masiulisem, którego tematem będzie „Effective energetic policy – Lithuanian experiance, Polish perspective”.


Debata odbędzie się 21 marca o godzinie 16:30 w sali 152 w budynku głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i zostanie przeprowadzona w języku angielskim. W trakcie spotkania poruszone zostaną bieżące zagadnienia dotyczące sektora energetycznego, takie jak percepcja zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i Europy, ocena współpracy Litwy i Polski w sektorze energetycznym i perspektywy jej rozwoju, Unia Energetyczna, Nord Stream II i sektor paliwowy w obliczu pakietu energetycznego 2030 oraz efektywność energetyczna Litwy i odnawialne źródła energii w litewskiej polityce energetycznej.

WAŻNE! Osoby pragnące wziąć udział proszone są o potwierdzenie mailowe na adres rejestracja@isecs.eu do 19 marca. Zalecamy wczesną rejestrację ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Słowo wstępne wygłoszą dr hab. Joachim Osiński, prof. nadz. SGH, Dziekan KES, oraz dr Krzysztof M. Księżopolski z KES. Debatę poprowadzi dr Kamila Pronińska z ISECS.

Rokas Masiulis jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Wileńskim. Na tej samej uczelni uzyskał magisterium w zakresie stosunków międzynarodowych i nauk politycznych. Przez 14 lat pracował w Arthur Andersen i Ernst & Young, gdzie zajmował się kwestiami dotyczącymi energetyki. 25 września 2014 został zatwierdzony na stanowisku Ministra Energetyki w rządzie premiera Algirdasa Butkevičiusa.

SKN Energetyki
sknenergetyki@gmail.com

Pokaż więcej w  Aktualności
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

XIX Forum Termomodernizacja 2019 – Odnawialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego budownictwa

Z A P R O S Z E N I E Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych   Zaprasza do udziału w X…