Dnia 25 lutego br. odbyło się w Sejmie RP spotkanie Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej, gdzie omawiano temat prosumentów. Podczas wydarzenia udało nam się przeprowadzić kilka wywiadów, które pojawiają się na łamach naszego portalu. Jak będzie rozwijała się fotowoltaika w Polsce? Chociaż obecnie sektor prosumencki nie rozwija się, to powinniśmy iść w tym kierunku, tak jak robi to cały świat. Co możemy zrobić? Dziś rozmawiamy z dr Stanisławem Pietruszko, prezesem Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki.

Doktor inżynier Stanisław M. Pietruszko jest jedną z wiodących postaci polskiej fotowoltaiki. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1971). Po ukończeniu studiów pozostał na uczelni, rozwijając karierę naukową. W 1977 uzyskał stypendium naukowe na Uniwersytecie w Bombaju, gdzie w 1981 roku otrzymał tytuł doktora. Jest twórcą Centrum Fotowoltaiki funkcjonującego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a także koordynatorem projektu instalacji fotowoltaicznej na fasadzie Gmachu Inżynierii Środowiska PW. Ponadto jest członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej, która zajmuje się wyznaczaniem strategii edukacyjnych, badawczych i rozwojowych rynku fotowoltaiki. Pełni również funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Jest autorem wielu publikacji naukowych m.in. z zakresu badań słonecznych ogniw cienkowarstwowych.  

wywiadu udzielał: Stanisław Pietruszko
wywiad przeprowadzała: Agata Bonczkowska
film i montaż: Piotr Przybylski
muzyka: Lino Rise – Channel Intro San Marino
pomoc organizacyjna: Janusz Witczyk – Sunny Horizon

Pokaż więcej w  Wywiady
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

Przekrojowo o energetyce

Wywiad z Mateuszem Głogowskim, absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa P…