2 marca br. w Ministerstwie Energii odbyła się Konferencja pt. „Biogazownie – sposób na energetykę rozproszoną”. Podczas wydarzenia wraz z pomocą Koła Naukowego Energetyków z Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadziliśmy szereg wywiadów. Dziś rozmowa z panią Sylwią Koch-Kopyszko: Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Czy biogazownie rolnicze mogą wpływać negatywnie na sieci elektroenergetyczne? Jakie są najważniejsze różnice między biogazowniami, a pozostałymi odnawialnymi źródłami energii? Posłuchajmy.


Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) powstała w 2012 roku, aby zintegrować branżę biogazową w Polsce i wspólnie działać na rzecz gospodarki biogazowej w naszym kraju pod hasłem RAZEM DLA BIOGAZU. Głównymi celami UPEBI są działania w kierunku rozwoju, promocji oraz ochrony sektora biogazowego. Do zadań UPEBI należy udzielanie pomocy członkom w realizacji ich inicjatyw biogazowych oraz działalności gospodarczej, współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi oraz prowadzenie działalności edukacyjnej.

UPEBI zrzesza producentów biogazu rolniczego, ściekowego oraz wysypiskowego, a także firmy i instytucje, którym bliska jest idea rozwoju sektora biogazowego w naszym kraju. Członkowie UPEBI mogą liczyć na wsparcie oraz doradztwo w kwestiach prawnych, handlowych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem w branży biogazowej. Ponadto na udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach, dostęp do profesjonalnej informacji, jak również interwencje i rekomendacje.

UPEBI od momentu powstania wielokrotnie występowała w imieniu sektora wobec różnych organów administracji rządowej i samorządowej. Wiele uwagi poświęciła zwłaszcza rozwiązaniom legislacyjnym dotyczącym OZE i rynku biogazu. Do najważniejszych sukcesów w tym obszarze działalności zaliczyć można podniesienie cen referencyjnych dla biogazowni rolniczych i wysypiskowych w planowanych aukcjach OZE oraz wywalczenie – wspólnie z innymi organizacjami reprezentującymi sektor OZE – taryf gwarantowanych dla prosumentów.

UPEBI była organizatorem wielu konferencji, wystaw oraz seminariów adresowanych do różnych grup odbiorców w różnych regionach Polski. Wśród nich warto wymienić cztery edycje Forum Biogazu podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO oraz konferencję „Biogazownie – sposób na energetykę rozproszoną”, która odbyła się 2 marca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju.

Unia współpracuje m.in. z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. W ramach „Partnerstwa dla Klimatu”, któremu patronuje Miasto Stołeczne Warszawa, wzięła udział w szeregu innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu.


Więcej o UPEBI: www.upebi.pl


wywiadu udzielała: Sylwia Koch-Kopyszko: Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
wywiad przeprowadzał: Zbigniew Gwarek – Koło Naukowe Energetyków z WAT-u
film i montaż: Piotr Przybylski
muzyka: Lino Rise – Channel Intro San Marino
pomoc organizacyjna: Janusz Witczyk – Sunny Horizon

Pokaż więcej w  Wywiady
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

Przekrojowo o energetyce

Wywiad z Mateuszem Głogowskim, absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa P…