W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie nowelizacji Ustawy OZE

Już dziś – 18 maja 2016 r. w porządku 19 posiedzenia Sejmu RP, przewidziane jest pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476).

Projekt ustawy, będący przedmiotem żywej dyskusji, przewiduje wiele zmian obecnego funkcjonowania systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii. Po pierwsze – aukcyjny system wsparcia OZE, który ma zastąpić stosowane dotychczas “zielone certyfikaty”. Został on nieco zmieniony w porównaniu do jego pierwotnych założeń, w ramach aukcji wprowadzono podział na koszyki technologiczne- aukcje przeprowadzane będą odrębnie na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE:

  • dla instalacji o mocy łącznej większej od 3504 MWh/MW/rok;
  • dla systemów wykorzystujących biodegradowalne odpady przemysłowe lub komunalne;
  • dla instalacji których emisja dwutlenku węgla jest nie większa niż 100 kilogramów na MWh, a jednocześnie o wykorzystaniu mocy większej niż 3504 MWh/MW/rok;
  • dla członków mikroklastrów;
  • dla członków makroklastrów;

Założenia projektu kładą nacisk na tzw. ‘”stabilne źródła wytwarzania”, ograniczając wsparcie dla energii ze słońca czy wiatru.

Ponadto projekt znosi taryfy gwarantowane dla prosumentów, którzy będą mogli jedynie rozliczyć różnicę między ilością energii, którą wyprodukowali a tą, którą pobrali z sieci. Projekt zawiera zapis  wprowadzający niepewność okresu wsparcia dla instalacji które znajdą się w reżimie aukcyjnego systemu wsparcia (zaproponowana  delegacja ustawowa dla Ministra Energii przewiduje, że okres wsparcia nie może być dłuższy niż 15 lat, ale może być krótszy podczas, gdy wstrzymane przepisy określały ten okres pewnie na 15 lat).

Nowością są także definicje mikro i makroklstra- czyli cywilnoprawnych porozumień, do którego mogą przystąpić zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu terytorialnego. Celem porozumienia będzie wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania lub obrót energią z OZE ale i z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej w ramach gminy lub powiatu. Mikroklaster obsługiwałby mniej niż dziesięć tysięcy odbiorców przyłączonych do takiego systemu dystrybucyjnego, makroklaster natomiast poniżej pięćdziesięciu tysięcy odbiorców.  Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO), powołany w nowelizacji ustawy z grudnia 2015 r.  zostanie zastąpiony przez Zarządcę Rozliczeń S.A.


Autor: Magdalena Żurowska


Zachęcamy do zapoznania się z projektem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=476

 

Pokaż więcej w  Prawo i Energia
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

Już są oczekiwane założenia nowelizacji ustawy o OZE!

8 czerwca 2017 roku na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, Ministerst…