Seminarium: „Nowelizacja ustawy OZE” odbyło się 26 lipca 2016, we Wrocławiu.

Wydarzenie zgromadziło wielu przedstawicieli branży OZE oraz było doskonałą okazją do dyskusji na temat nowych regulacji. Było to już szóste spotkanie dotyczące regulacji definiujących branże OZE, dlatego bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzają i cieszymy się, że większość  z Państwa wraca do nas przy okazji nowych projektów szkoleniowych.

Seminarium od prelekcji inauguracyjnej rozpoczął Pan Michał Szczepański, Prezes Zarządu Prosument Klaster OZE. Jak wiemy Klastry oraz spółdzielnie energetyczne mają być swoistym czynnikiem, który w dużej mierze przyczyni się do rozwoju rozproszonych źródeł energii w Polsce.

Po krótkim wystąpieniu Pana Michała Szczepańskiego, część właściwą szkolenia rozpoczęli Pan Adam Jodłowski oraz Pan Jakub Kasnowski, z Kancelarii Deloitte Legal. Na początku omówione zostały ogólne zagadnienia dotyczące zmian w prawie OZE oraz akty wykonawcze, które na daną chwilę były ogłoszone. Nie znaliśmy wówczas cen referencyjnych, czy wolumenów energii, przeznaczonych na pierwszą aukcję.

Jak zwykle, prezentacja Pana Wojciecha Nawrockiego z firmy Metropolis wzbudziła wzmożoną dyskusję na sali. Temat dozwolonej pomocy publicznej jest bardzo istotny, ponieważ należy pamiętać, że przy podaniu ceny na aukcji musimy uwzględnić pomoc otrzymaną w postaci zielonych certyfikatów oraz pozostałych dofinansowań np. dotacje i kredyty. Pan Wojciech zademonstrował na przykładach, jak wyliczyć maksymalną cenę jaką możemy dać w aukcji, w przypadku nowej jak i istniejącej już elektrowni OZE.

Kolejną część szkolenia poprowadził Pan Piotr Orzech, na co dzień Naczelnik Wydziału do spraw Rozstrzygania Sporów w Departamencie Prawnym Urzędu Regulacji Energetyki.  Omówiliśmy większość zmian, które zostały wprowadzone od 1 lipca 2016 roku, rozpoczynając od nowych „lepszych” uwarunkowaniach dla biogazowni oraz współspalania po niepokojące sygnały z branży energetyki wiatrowej i słonecznej. Bardzo poruszającą dyskusję wywołała kwestia sprzedawcy zobowiązanego, pamiętajmy, że mniejszym instalacjom trudno będzie wynegocjować dobre warunki sprzedaży, ze względu na brak obowiązku zakupu energii.

Podziękowania dla Partnerów Merytorycznych szkolenia: Deloitte Legal oraz Metropolis Doradztwo Gospodarcze a także dla wszystkich Patronów Honorowych i Medialnych. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych projektach zespołu City Brand Energia Odnawialna.

Pokaż więcej w  Aktualności
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

XIX Forum Termomodernizacja 2019 – Odnawialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego budownictwa

Z A P R O S Z E N I E Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych   Zaprasza do udziału w X…