Światowy Dzień Wiatru

Dziś Światowy Dzień Wiatru. Wydarzenie to zostało zainaugurowane przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) równo 10 lat temu – w 2007 roku. Obecnie, 15 czerwca, w ponad 75 krajach świata w ramach obchodów tego dnia odbywają się różnego rodzaju wystawy, spotkania, dni otwarte czy inne wydarzenia mające na celu promocję energii odnawialnej produkowanej dzięki “wiatrowi”.

Poruszając temat warto przytoczyć najciekawsze dane dotyczące energetyki wiatrowej. W Polsce na koniec marca 2017 roku było zainstalowane łącznie ponad 5,8 GW w elektrowniach wiatrowych [1]. Na świecie, w roku 2016 zainstalowano ponad 54,6 GW, zwiększając globalną moc w wietrze do blisko 487 GW. [2]

Światowym liderem zarówno pod względem nowych instalowanych elektrowni wiatrowych, jak i skumulowanej mocy są Chiny. W Europie są to Niemcy. W Polsce rynek rozwijał się dynamicznie, aż do momentu wprowadzenia 22 czerwca 2016 roku ustawy odległościowej. Czy zostaną wprowadzone zmiany, które pozwolą znowu rozwijać się wiatrakom?


Autor:Kamil Różycki


[1] https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html

[2] http://www.gwec.net/global-figures/wind-energy-global-status/

Pokaż więcej w  Święta energii
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi

W 2009 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Mat…