ZSE to projekt mający na celu wprowadzenie licealistów klas ścisłych (matematycznych, fizycznych, geograficznych) w środowisko szeroko rozumianej energetyki. Dodatkowym celem jest promocja Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wśród uczniów liceów z całej Polski.

Projekt koordynowany jest przez studentów Politechniki Warszawskiej Michała Kulińskiego i Damiana Marczaka ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki w Szkole Głównej Handlowej. Panowie podczas pierwszych 4 miesięcy pracy prezentowali w 11 liceach docierając bezpośrednio do ponad 1000 licealistów, którzy mieli możliwość wysłuchania autorskiego wykładu, otrzymania broszury energetycznej „Energetyka dla Każdego” oraz wzięcia udziału w ankiecie wspieranej przez Centrum Otwartej Edukacji SGH.

Projekt objęty jest patronatem firm i organizacji: SIEMENS (prezentacja i gadżety), ENGIE (druk i korekty broszury), portal Energia i My oraz Młodzi Liderzy w Energetyce (patroni medialni) oraz jest realizowany w ramach programu Zwolnieni z Teorii (zarządzanie projektami) organizacji SocialWolves. Pod koniec projektu zostaną opracowane wyniki ankiet, które pokażą poziom wiedzy i zainteresowania energetyką, jak i SGH.

„Cieszymy się wyjątkowo dobrym feedbackiem. Projekt na początku zakładał odwiedzenie kilku warszawskich liceów, jednak po prelekcjach w LO im. Jana Kochanowskiego i LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie opinie były tak pozytywne, że nie mogliśmy go ograniczyć tylko do terenu Warszawy. Cieszymy się z faktu, że licea doceniają naszą energię i profesjonalizm.” – mówili Michał i Damian.

W ramach wykładów zgłębiali oni tematy takie jak: Sytuacja energetyczna Polski, Konwersja i formy energii, Schemat wytwarzania energii elektrycznej, Przesył i dystrybucja energii elektrycznej oraz Możliwości pracy i rozwoju w sektorze.

Aktualnie nadal działają i zachęcają do kontaktu poprzez fanpage Zimowej Szkoły Energii 2017 na facebook’u lub bezpośrednio do nich.  Zapewniają, że projekt będzie dalej rozwijany, a zasięg działań coraz szerszy.

Pokaż więcej w  Aktualności
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

XIX Forum Termomodernizacja 2019 – Odnawialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego budownictwa

Z A P R O S Z E N I E Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych   Zaprasza do udziału w X…