W dniach od 14 do 16 marca 2018r., w siedzibie Fundacji (ul. Świętokrzyska 20, Warszawa) odbędzie się kurs dla osób zainteresowanych wykonywaniem audytów energetycznych i remontowych budynków. Program jest zgodny z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459) oraz z rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 43/2009, poz.346) ze zmianami (Dz.U. z 2015r. poz. 1606). Więcej informacji o szkoleniu na stronie www.fpe.org.pl/szkolenia. Zapraszamy!

Pokaż więcej w  Aktualności
Brak możliwości skomentowania

Sprawdź również

XIX Forum Termomodernizacja 2019 – Odnawialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego budownictwa

Z A P R O S Z E N I E Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych   Zaprasza do udziału w X…