Główna Rynek energii

Rynek energii

Rola DSR w systemie elektroenergetycznym

w :  Rynek energii
Możliwość komentowania Rola DSR w systemie elektroenergetycznym została wyłączona

Wyczerpujące się zasoby węgla i ropy naftowej oraz konieczność troski o środowisko naturalne [limity emisji CO2], zmuszają państwa do zwiększenia udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Duży udział OZE skutkuje niestety wieloma problemami. Jednym z nich jest zwiększenie niestabilności systemu i utrudnione sterowanie oddawaną mocą do systemu. Przyczyną tego, poza częstą i nieprzewidywalną zmianą warunków pogodowych, jest …

Rynek Energii, część 3. – hurtowy Rynek Energii Elektrycznej

Ostatnio skupiłem się na przedstawieniu historii rozwoju rynku energii zarówno na świecie, jak i w naszym kraju. W poniższej części chciałbym opowiedzieć o jego strukturze w Polsce, a następnie przedstawić trzy filary hurtowego rynku energii elektrycznej, które widzimy na przedstawionym schemacie: Hurtowy rynek energii elektrycznej jest miejscem, gdzie dokonują się transakcje kupna-sprzedaży pomiędzy wytwórcami (elektrownie zawodowe, elektrociepłownie) a hurtowymi kupcami, …

Rynek Energii, część 2. – historia w Polsce

w :  Rynek energii
Możliwość komentowania Rynek Energii, część 2. – historia w Polsce została wyłączona

W poprzednim artykule dotyczącym rynku energii przedstawiłem jego historię na świecie, a także opowiedziałem, w jaki sposób liberalizowano ten sektor energetyki w różnych państwach. W tekście poniżej postaram się opisać, jak doszło do uwolnienia rynku energii w Polsce. W czasach panowania ustroju komunistycznego w Polsce, a także w latach 90. rynek energii elektrycznej był rynkiem zamkniętym. Ceny dla odbiorców końcowych …

O rynku energii

Witajcie! Dział Rynek Energii porusza istotne kwestie dotyczące gałęzi, z której istnienia niewiele osób może sobie zdawać sprawę, a która jest ważną częścią całej układanki w systemie elektroenergetycznym. Sprawa dotyczy tego, jak ze strony operacyjnej wygląda droga energii elektrycznej z elektrowni do naszych domów. Na jakich zasadach i jak w ogóle działa rynek energii w Polsce, jaki związek mają ze …

EnergiaInfo

Święta energii

Follow us